Kdo není s námi…

Není třeba trpět chronickou nenávisti ke všemu, co se odlišuje od toho, na co jsme léta byli zvyklí. Na jedné straně se vyhlašuje za nepřípustné hovořit o třídním rozdělení společnosti, o národnostní rozrůzněnosti, náboženské nesnášenlivosti a na druhé straně se rozdmýchává nenávist ke každému, kdo nestojí přesně v zákrytu našich západně konzumních žido-křesťanských šiků proti našim nepřátelům, jejichž provinění jediné je v tom, že si chtějí o sobě rozhodovat sami a nechtějí si nechat rozkrást svoje vlastní země.

…je proti nám

Všechny tyto animozity, nenávisti, rasismy a šovinismus, jsou rozdělujícím prvkem lidské společnosti. Naopak, co může být spojujícím článkem, to může být třeba sexualita. Skoro každý totiž souloží rád. A kvalitnější soulož člověka naladí pozitivněji a otupí jeho agresivitu a nesnášenlivost. Proto je tak důležité používat například i poppers pro dosažení co nejkvalitnější soulože.